გარეშე: ხმის მიცემის უფლება

ყოფილმა დამნაშავეებმა დაიბრუნეს ხმის უფლება აშშ-ში. მაგრამ ბევრი მაინც ვერ იღებს ხმას.

შეგიძლიათ დალიოთ წყალი რამადანის დროს?