გარეშე: რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

აბორტების მაჩვენებელი წლების განმავლობაში სტაბილურად იკლებს, 1981 წლიდან თითქმის ყოველწლიურად იკლებს. 2012 წელს ის ყველაზე დაბალ დონეზე იყო დაფიქსირებული 1973 წლიდან, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ დაკანონდა აბორტი თავის...