გარეშე: შუალედური არჩევნები 2018

შუალედური პერიოდის მემები ხაზს უსვამს აუცილებლობას, მიზანდასახულობას და ხმის მიცემის მნიშვნელობას.

2018 წლის შუალედური არჩევნების შედეგებმა გამოავლინა ქვეყანა ფუნდამენტურად ორად გაყოფილი, კომპრომისისთვის რეალური ადგილის გარეშე.

ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ გაყიდვების გადასახადი ტამპონებსა და ბალიშებზე უსამართლო იყო ქალების მიმართ.