გარეშე: დაკავშირებულია: უფრო დაკავშირებული მომავალი

ვერცხლის ლაინერი შემაშფოთებელ დროში.