გარეშე: ისრაელი

მას შემდეგ რაც დაინახავთ სიმართლეს რამდენიმე ფართოდ გავრცელებული მცდარი წარმოდგენების შესახებ, კონფლიქტი უფრო აზრს იძენს. მითი #1: კონფლიქტი ზედმეტად რთულია გასაგებად, ეს, მრავალი თვალსაზრისით, არის...