გარეშე: კორონავირუსი: მსოფლიო სიახლეები

სამხრეთ კორეა ამშვიდებს ზოგიერთ დისტანციურ წესს კოროვირუსული შემთხვევების მკვეთრი შემცირების შემდეგ.