გარეშე: ალმანახი

შეიძლება ითქვას, რომ Pop Up Video იყო ორიგინალური ლაივ-ტვიტი და, შესაძლოა, ორიგინალური ახსნა-განმარტების ჟურნალისტიკაც კი.

მას ეგონა, რომ ვიტამინი C შეიძლება იყოს მრავალი დაავადების განკურნება და ჩვენ მას დავუჯერეთ.

ლიტერატურულ საზოგადოებას, როგორც ჩანს, არ შეუძლია ხუთი წელიწადი ისე, რომ ვინმე გამოჩენილმა არ გამოაცხადოს რომანი მკვდრად.