გარეშე: 2016 წელი

ტრამპი არ არის რეგულაციების გულშემატკივარი და მზად არის გამოიყენოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მათ შესამცირებლად.